Methodieken

Methodieken

Afhankelijk van jouw vraag bepaal ik welke methodiek daar het beste bij aan sluit.

Ik werk o.a. met:

Voice Dialogue (VD): een methode die is ontwikkeld door dr. Hall en dr. Sidra Stone. 

In VD gaan we ervan uit dat ieder van ons, iedere persoonlijkheid, bestaat uit verschillende deelpersoonlijkheden (ikken of subpersonen). En iedere “ik” heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen behoeftes en verlangens. En zijn eigen waarneming en interpretatie van ons handelen. We associëren ons zelf vaak met een dominante “ik”, terwijl we andere, verstoten “ikken” niet horen. Met VD laten we de verschillende “ikken” aan het woord komen. Vaak blijkt dat de “ikken” dat graag willen en ook een duidelijke mening hebben over wat er moet gebeuren. 

Een veel gebruikte werkvorm is om je een bus voor te stellen waar de “ikken” ieder hun eigen plaats hebben. Wie zitten er voorin? En wie zitten er achterin? Welke “dominante ik” zit er eigenlijk aan het stuur en welke “verstoten ik” zou ook wel eens de richting aan kunnen geven. En hoe kan jij naar de verschillende “ikken” luisteren en vervolgens (vanuit de bewuste ego positie) een bewuste keuze maken. 

Transactionele analyse (TA): in een sociaal contact hebben beide partijen een bepaalde rol, die bepaalt hoe de onderlinge interactie is. Deze rollen worden in de TA helder omschreven en de effecten op elkaar worden inzichtelijk gemaakt. Een voorbeeld is dat de ene partij vanuit een “ouder” rol praat, waardoor de ander automatisch een “kind” rol aanneemt. Het kunnen herkennen van welke rol door partijen wordt aangenomen is een bewustwording die veel inzicht geeft. De volgende stap is het bewust kunnen innemen van een andere, meer gelijkwaardige rol, waarmee het contact effectiever kan verlopen.

Progressiegericht (of oplossingsgericht) coachen, hierbij onderzoeken we wat helpt en wat tegenwerkt t.o.v. jouw doel. Je krijgt tools om datgene wat helpt te versterken en datgene dat tegenwerkt af te zwakken. Gebruikte oefeningen hierbij zijn bijvoorbeeld de schaalvraag, de cirkeltechniek en het 7-s model.

Door te focussen op datgene wat jou helpt om stappen vooruit te maken wordt een blijvende verandering in gedachten en gedrag gerealiseerd.

Yucel methode, een visuele en sensitieve methode om snel inzicht te krijgen in waar je nu staat en hoe wat je daaraan veranderd wilt hebben.

We gaan uit van jouw beleving in het kader van jouw vraag/probleem en wat jouw steunbronnen zijn die je helpen en wat de lasten zijn die het voor jou zwaar maken.

Daarna maken we de stap wat je het over een aantal weken of maanden veranderd zou willen hebben, wat is de wens-situatie. Hoe voel jij je dan, zijn de steunbronnen groter of zijn er nieuwe steunbronnen bijgekomen. En hoe zijn de lasten verminderd of verdwenen?

Vervolgens ga ik je begeleiden om een plan te maken om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Als laatste stap bied ik begeleiding aan bij het uitvoeren van dit plan.

Systemisch werken, met behulp van materialen maken we een opstelling van het systeem waarin jouw probleem of dilemma optreedt. Dat kan zijn in je gezin of je familie, in het team waarin je werkt, in een vriendenclub, etc. Welke dynamiek is in dat systeem relevant? Welke relaties en interacties geven energie of kosten energie. Welke personen wil je dicht bij je hebben en juist ver weg hebben. En hoe bereik je de verandering in jouw plek in het systeem die jij nodig hebt om jouw probleem kleiner te maken of op te lossen.

Lees meer over mijn opleidingen, certificeringen en ervaring