Coachtraject vanuit de werkgever

Soms wordt een coachtraject geïnitieerd vanuit de werkgever van de cliënt. In dat geval is de werkgever de opdrachtgever. We stellen dan een apart contract op in overleg met de cliënt en de werkgever waarin o.a. doelen, werkwijze en duur van het traject worden vastgelegd. Tevens wordt vastgelegd dat inhoudelijke informatie uitsluitend door mij met de werkgever wordt gedeeld na schriftelijke toestemming door de cliënt. De gesprekken tussen coach en cliënt zijn altijd vertrouwelijk. De cliënt bepaalt of en welke informatie wordt gedeeld met de opdrachtgever.