Visie en Missie

De visie van MENSenWERK COACHING is dat coaching een manier van begeleiden is die de cliënt stimuleert en motiveert om zich te richten op zijn eigen kwaliteiten, zijn sterke kanten. Door het anders inzetten daarvan gaat de cliënt beter functioneren in zijn werk- en/of privésituatie.
Coaching is gericht op zelfsturing, zelfinzicht en zelfreflectie en het actief nemen van eigen verantwoordelijkheid in het veranderproces.

 

Vaak zal een coaching traject invloed hebben op zowel de werk- als op de privésituatie. Hoewel de coachvraag zich kan richten op één van beide gebieden, blijken er vaak raakvlakken te bestaan. Coaching kan dan op beide gebieden tot een positieve verandering leiden.
De cliënt benoemt waar hij last van heeft en wat hij wil verbeteren. Dit vertalen we samen in een coachvraag en haalbare doelen. Als coach zal ik de cliënt met respect en oprechte interesse begeleiden om de progressie zo effectief mogelijk te laten zijn. Daarin wordt het tempo en de werkvorm aangepast aan de cliënt.
Via zelfreflectie en met gebruik van relevante methodes en technieken komt de cliënt in beweging en werkt hij aan zijn persoonlijke ontwikkeling.

 

De missie van MENSenWERK COACHING is om de cliënt te versterken in zijn kracht. Door de cliënt te leren begrijpen wat hij doet en wat de daarbij horende gedachten zijn, bereikt hij bewustwording. Dit is eerste stap op weg naar de gewenste verandering. Daarbij wordt gefocust op datgene wat goed werkt voor de cliënt, dat gaan we actief uitbreiden.
De verandering moet komen vanuit het hoofd en vanuit het hart. Beide zijn nodig en moeten in balans zijn om blijvende verandering te realiseren.