Coachtraject

Een traject bij MENSenWERK COACHING begint met een vrijblijvend intake gesprek waarin we gezamenlijk onderzoeken of er sprake is van een goed contact, openheid en vertrouwen in elkaar. Als coach bekijk ik of jij een vraag hebt waar we samen met succes aan kunnen werken. Jij toetst of er een “klik” is met mij, een positief gevoel om samen aan het werk te gaan. We zorgen dat de verwachtingen op elkaar zijn afgestemd.

Vervolgens doe ik een inhoudelijk voorstel voor het coaching traject. Hierna maken we afspraken over de gestelde doelen, de globale werkwijze en het verwachte aantal sessies. Als cliënt accepteer jij ook je verantwoordelijkheid in het traject: je inzet om het traject tot een succes te maken, afspraken nakomen, op tijd komen, etc.

Het coachtraject bestaat meestal uit 3 tot 8 afspraken van circa 1 of 1½ uur. Meestal worden die om de 2 weken gepland, zodat de jij tussendoor voldoende tijd hebt om je te ontwikkelen op basis van onze gesprekken en te werken met eventueel meegekregen oefeningen of opdrachten. Tijdens de gesprekken worden, afhankelijk van de vraag, verschillende methodes en technieken gebruikt. Voorbeelden zijn: Voice Dialogue, Yupel, Transactionele analyse, de kernkwadranten, RET of het werken met de waarnemingsposities.

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte of bijvoorbeeld in de buitenlucht tijdens het maken van een wandeling.

Tussentijds en aan het eind van het traject evalueren we het proces en de resultaten.

Als bij evalueren van het traject blijkt dat er aanvullende of andere vragen zijn ontstaan, kunnen we in overleg een nieuw traject afspreken.

Samengevat ziet dit er als volgt uit:

1)      Intakegesprek

  • Contact maken
  • Verwachtingen afstemmen
  • Coachvraag en doelen formuleren
  • Basis voor samenwerking
  • Voorstel voor traject
  • Afspraken voor traject

2)      Traject coachgesprekken

  • Werken aan de coachvraag en doelen
  • Verschillende werkwijzen
  • Oefeningen
  • Huiswerk opdrachten
  • Tussentijdse evaluaties

3)      Afronding traject

  • Evaluatie traject
  • Evaluatie beantwoorden coachvraag en realiseren doelen
  • Eventuele afspraken over een vervolg
  • Afsluiting