Coach

Coaching gaat over en speelt zich af tussen mensen: MENSEN-WERK.

De coachvraag vindt vaak zijn oorsprong/aanleiding in ons werk: MENS-EN-WERK. Het gaat dan om de mens in de context van zijn werk.

De uitdaging van MENSenWERK COACHING is om je bewust te laten worden van jouw eigen kwaliteiten en deze te gebruiken om te komen tot constructieve gedachten en effectief gedrag.

Ik volg een doel- en progressiegerichte, professionele werkwijze, doortastend en indien nodig confronterend. Ik werk daarbij vanuit het Inclusive model waarin alle relevante aspecten worden onderzocht. Zie ook het tabblad “Het Inclusive model”.

 

Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten en sterktes, wensen en verlangens. En ieder mens heeft zijn eigen belemmeringen en problemen.
Mijn uitgangspunt is om jou in je kracht te zetten en je daarmee stappen te laten zetten in de richting van je doelen.

 

Het is daarbij belangrijk dat er sprake is van een gelijkwaardige coach-cliënt relatie, gebaseerd op openheid, wederzijds respect en vertrouwen. Veiligheid voor de cliënt is hierbij een van mijn uitgangspunten.
En met het motto “zonder wrijving geen glans ”zal ik je zo nodig uitdagen om buiten je comfort zone nieuwe kansen te zien en aan te grijpen. We zullen daarbij kijken naar waar je last van hebt en wat je wilt verbeteren. En we zullen ook kijken naar wat er al wel goed gaat en hoe je dat kunt uitbreiden. Mijn rol als coach is daarin om je te helpen antwoorden op je vragen te vinden. Samen maken we die antwoorden concreet zodat jij er direct mee aan de slag kunt.