Het Inclusive model

Ik werk vanuit het Inclusive model (ontwikkeld door Ien van der Pol, oprichtster van de Alba Academie). Daarbinnen maak ik gebruik van verschillende methodieken, werkvormen, coach- en gesprekstechnieken.

Dit model is gebaseerd op de inclusive theorie, hierbij komen alle relevante aspecten die met de coachvraag te maken kunnen hebben aan de orde.

We onderzoeken zowel het verstand als het gevoel; het gedrag en de zingeving in relatie tot je coachvraag. En we kijken we naar de samenhang hiervan binnen de context, de omgeving waarin jij leeft en werkt. De elementen die van belang zijn, nemen we mee in het coachtraject.

Door gebruik te maken van het Inclusive model richten we ons dus samen op alle levensgebieden, op de verbondenheid en juiste balans daartussen.

 

Voor meer informatie zie: “Coachen als professie”, Ien G.M. van der Pol, 2012