Ik ben tevens beschikbaar als (extern) Vertrouwenspersoon voor bedrijven en organisaties. Ik ben gecertificeerd Vertrouwenspersoon. De opleiding hiervoor heb ik gevolgd bij Bezemer & Kuiper (certificaat Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen). Ik ben geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Sinds 2012 ben ik werkzaam als Vertrouwenspersoon bij Philips Healthcare.

Als Vertrouwenspersoon geef ik ondersteuning op het gebied van het voorkomen en bestrijden van Ongewenst Gedrag. Hieronder wordt o.a. verstaan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en verbaal of fysiek geweld.

Deze ondersteuning bijvoorbeeld kan bestaan uit:

  • Het adviseren van het bestuur of een directie m.b.t. het opzetten van beleid op dit gebied in 
  • Het mede uitwerken en implementeren van beleid
  • Fungeren als (extern) Vertrouwenspersoon  voor alle medewerkers waar het betreft het melding maken van Ongewenst Gedrag
  • Adviseren en begeleiden van de eventuele opvolging van een melding. Uitgangspunt hierbij is dat de “klager” uiteindelijk beslist wat de te volgen stappen zijn. Als Vertrouwenspersoon ben ik gehouden aan de vertrouwelijkheid t.o.v. de “klager” 

 

U kunt contact met mij opnemen om de verschillende mogelijkheden te bespreken.